Ceny Transferowe

Protokół Kontroli

O autorach

Marcin Jakub Górski - praktyk z zakresu cen transferowych, kótrego wiedza ekspercka została uznana przez polskie sądy. Marcin jest pierwszym w Polsce zaprzysiężony biegłym sądowym z zakresu: ceny transferowe, analiza ekonomiczna (benchmarking) służąca do wyznaczania wysokości rynkowych opłat za wartości niematerialne i prawne, tj. opłaty licencyjne, know how, znaki towarowe, bazy danych jak również wyznaczania rynkowych wartości rentowności przedsiębiorstw powiązanych. Ponadto, zdobywał doświadczenie zawodowe między innymi pracując dla administracji państw zachodnich. W trakcie kariery zawodowej zajmował się cenami transferowymi również z poziomu Ministerstwa Finansów gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie kontroli decyzji Ministra Finansów dotyczących uprzednich porozumień cenowych (APA). Członek Centrum Kompetencyjnego do spraw cen transferowych i przerzucania dochodów – optymalizacji podatkowej, funkcjonującego w ramach struktur Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. Koordynował kontrole podatkowe w obszarze cen transferowych z całej Polski. Trener i wykładowca cen transferowych, którego wiedza i doświadczenie w zakresie m.in. tworzenia i rewizji analiz porównawczych (benchmarking study) była wykorzystywana przez Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Izby Skarbowe oraz Urzędy Kontroli Skarbowej z obszaru całego kraju. Prowadził wielodniowe szkolenia i warsztaty na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym, dotyczące praktycznego stosowania Wytycznych OECD oraz przepisów krajowych z zakresu cen transferowych. Uczestnik spotkań z przedstawicielami europejskich administracji podatkowych, ekspertami w tematyce cen transferowych oraz optymalizacji podatkowej. Uczestnik programu Economy&Society, Lancaster University oraz programów rozwojowych stworzonych przez finansistę i fundatora Georga Sorosa. Aktualnie doradca z zakresu cen transferowych oraz optymalizacji podatkowej.

Adam Zbroiński - doświadczony konsultant, specjalizujący się we wszelkich procedurach z zakresu cen transferowych (kontrole, postępowania podatkowe/kontrolne, procedura APA). W trakcie swojej kariery zawodowej pracował między innymi w Ministerstwie Finansów (Wydział Uprzednich Porozumień Cenowych APA), oraz Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie (członek Centrum Kompetencyjnego do spraw cen transferowych i przerzucania dochodów – optymalizacji podatkowej). Prowadził szkolenia i warsztaty z zakresu transfer pricingu, w tym w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Uczestnik spotkań z przedstawicielami zagranicznych administracji podatkowych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.