Ceny Transferowe

Protokół Kontroli

Kontakt


Występowanie sporów na tle stosowania cen transferowych, w szczególności sporządzania i rewizji analiz porównawczych jest zjawiskiem, które ze względu na zmieniające się otoczenie prawne, stało się realnym wyzwaniem dla działających na rynku przedsiębiorstw. Wobec faktu, że ustawowy obowiązek sporządzania analiz porównawczych zostaje wprowadzony od 2017 roku, chcielibyśmy zaproponować możliwość współpracy dlatego będzie nam bardzo miło pozostać z Państwem w kontakcie. Pełen zakres oferowanych usług znajdziecie Państwo w zakładce Współpraca.Dane kontaktowe:

Telefon: (+ 48) 533 007 008

Email: margor@interia.eu

www.cenytransferoweprotokolkontroli.pl