Ceny Transferowe

Protokół Kontroli

Współpraca

Jednym z głównych założeń sporządzenia dokumentacji cen transferowych jest opisanie transakcji z podmiotami powiązanymi w sposób uzasadniający fakt, iż nie była ona mechanizmem transferu zysków oraz co jest bardzo istotne została przeprowadzona według ogólnie panujących warunków rynkowych podmiotów niepowiązanych, czyli zasady Arm’s Length.

Pomocnym narzędziem dla udokumentowania rynkowości transakcji może okazać się analiza ekonomiczna (Benchmarking study). Proponowana przez nas usługa może być wyznacznikiem zachowań rynkowych. Stosując nowoczesne narzędzia jesteśmy w stanie wykazać prawidłowość np. wysokości opłat za wartości niematerialne i prawne np. koszty opłat licencyjnych, opłat za używanie znaku firmowego, know-how itp.

Analiza porównywalności jest kolejnym z elementów dokumentacji cen transferowych. Jest często najbardziej skomplikowanym i złożonym elementem sporządzanej dokumentacji. W przypadku, gdy chcecie Państwo sami tworzyć dokumentacje cen transferowych oferujemy możliwość konsultacji analizy funkcjonalnej dla Państwa firmy. Ponadto, możemy zaproponować przystępne ceny ze względu na bezpośredni kontakt.


Dlatego proponujemy Państwu współpracę w poniższych obszarach:
 1. Audyt wewnętrzny prawidłowości wysokości zobowiązań podatkowych - zakres CIT – specjalizacja Ceny Transferowe
 2. Audyt posiadanej dokumentacji ponoszonych ryzyk, pełnionych funkcji oraz zaangażowanych aktywów
 3. Audyt polityki cen transferowych – transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
 4. Audyt podatkowo-prawny przeprowadzonych optymalizacji podatkowych
 5. Audyt podatkowy i wskazanie głównych obszarów ryzyka
 6. Audyt rynkowości wysokości oprocentowania pożyczek oraz obligacji
 7. Audyt podatkowy przeprowadzonych już restrukturyzacji
 8. Sporządzanie dokumentacji cen transferowych m.in. Master file oraz Local file
 9. Sporządzanie pełnych analiz funkcjonalnych oraz ich dokumentacja
 10. Sporządzanie analiz rynkowości wskaźników rentowności oraz wysokości opłat za wartości niematerialne i prawne (benchmarking study) – gromadzenie dowodów
 11. Sporządzanie wycen podatkowych wartości niematerialnych i prawnych
 12. Pomoc i reprezentacja podmiotów w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych w zakresie podatku CIT - specjalizacja Ceny Transferowe
 13. Pomoc w trakcie restrukturyzacji przedsiębiorstw
 14. Szkolenia otwarte oraz zamknięte (in company)
 15. Konsultacje indywidualne